Zasadach zgłaszania zawodów klubowych do Kalendarza Zawodów MZSS w roku 2020

Zasadach zgłaszania zawodów klubowych do Kalendarza Zawodów MZSS w roku 2020

Zasadach zgłaszania zawodów klubowych do Kalendarza Zawodów MZSS w roku 2020

 

     Kluby zainteresowane umieszczeniem swoich zawodów w Kalendarzu MZSS na rok 2020,  zobowiązane są - swoje propozycje przesłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2019 roku, do Sekretarza MZSS, na  adres e-mailowy: bogd21@op.pl 

    Propozycje przesłane po 30.11.2019 r., umieszczane będą w wolnych terminach, pozostałych po umieszczeniu w kalendarzu propozycji dostarczonych w terminie. Pierwszeństwo umieszczania w kalendarzu mają zawody MZSS oraz przyjęte do kalendarza PZSS. Po otrzymaniu zgłoszeń w przypadku dublowania się terminów zawodów, zostaną one równomiernie rozłożone na soboty i  niedzielę pomiędzy poszczególne kluby. Zgłoszenia należy dokonać w załączonej tabelce. Należy także podać dane zawodów zgłoszonych przez klub bezpośrednio do PZSS w celu umieszczenia ich także w Kalendarzu MZSS.

     Jednocześnie Zarząd przypomina, o obowiązku przesyłaniu do pięciu dni  po zawodach, Rezultatów, według wzoru na stronie PZSS, z wszystkich, przeprowadzonych zawodów, umieszczonych w Kalendarzu Zawodów MZSS. Rezultaty należy przesyłać na adres e-mailowy: kalendarz@mzss.pl w pliku PDF. Niewywiązanie się z tego obowiązku grozi dodatkową opłatą na rzecz MZSS, zgodną z Uchwalą Zarządu MZSS, zamieszczoną w aktualnościach 4 maja 2013 roku.  Przypominamy także klubom zrzeszonym w naszym związku, że mają obowiązek dostarczania do MZSS, Rezultatów w wersji papierowej z tych zawodów, które powinny być podpisane przez Sędziego Głównego, Obserwatora i Przewodniczącego Komisji RTS. Sprawy związane z Kalendarzem MZSS można konsultować telefonicznie z Sekretarzem MZSS pod nr tel. 513-036-888, gdzie można uzyskać aktualne informacje dotyczące tej prawy.

 

Szablon zgłoszenia zawodów:  POBIERZ