Informacje dla Organizatorów zawodów ws. przesyłania rezultatów

Informuję, że Zarząd Małopolskiego  Związku Strzelectwa Sportowego podjął następującą decyzję dot. Kalendarza Zawodów MZSS na rok 2018:

     Kluby zainteresowane umieszczeniem swoich zawodów w Kalendarzu MZSS na rok 2018,  zobowiązane są - swoje propozycje przesłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2017 roku, do Sekretarza MZSS, na  adres e-mailowy: bogd21@op.pl     Propozycje przesłane po 30.11.2017, umieszczane będą w kalendarzu w wolnych terminach, pozostałych po umieszczeniu w nim propozycji dostarczonych w terminie. Pierwszeństwo umieszczania w kalendarzu mają zawody przyjęte do kalendarza PZSS. Po otrzymaniu propozycji w przypadku dublowania się terminów zawodów, zostaną one równomiernie rozłożone na soboty i  niedzielę pomiędzy poszczególne kluby. Zgłoszenia należy dokonać w załączonej tabelce. Należy także podać dane zawodów zgłoszonych przez klub bezpośrednio do PZSS w celu umieszczenia ich także w Kalendarzu MZSS.

Jednocześnie Zarząd przypomina, o obowiązku przesyłaniu do pięciu dni  po zawodach, Rezultatów (poprzednia nazwa „Komunikat”) według wzoru na stronie PZSS z wszystkich, przeprowadzonych zawodów, umieszczonych w Kalendarzu MZSS. Rezultaty należy przesyłać na adres e-mailowy: kolegium.sedziow.mzss@gmail.com w pliku PDF. Niewywiązanie się z tego obowiązku grozi dodatkową opłata na rzecz MZSS, zgodną z Uchwalą Zarządu MZSS, zamieszczoną w aktualnościach 4 maja 2013 roku.  Przypominamy także klubom zrzeszonym w naszym związku, że mają obowiązek dostarczania do MZSS, Rezultatów w wersji papierowej z tych zawodów, które powinny być podpisane przez Sędziego Głównego, Obserwatora i Przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej

Sprawy związane z Kalendarzem MZSS można konsultować telefonicznie z Sekretarzem MZSS pod nr tel. 513-036-888, gdzie można uzyskać aktualne informacje dotyczące tej prawy.

 

Rezultaty od dnia 01.11.2017r. należy przesyłać na adres e-mailowy: kolegium.sedziow.mzss@gmail.com