Kurs na sędziego strzelectwa sportowego klasy III & Kurs doszkalający

Kurs na sędziego strzelectwa sportowego klasy III & Kurs doszkalający

 

Kolegium Sędziów MZSS ma przyjemność zaprosić na kurs sędziego strzelectwa sportowego klasy III w Krakowie w dniach 8–9 grudnia 2018 roku (w godzinach od 9:00 do 20:00) TS Wisła, ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków (więcej informacji w załączonym pliku)

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie w wyznaczonym terminie minimum 10 osób. W przeciwnym wypadku organizator ma prawo odwołać kurs. Termin zgłoszeń upływa 2 grudnia 2018 roku.

 

Koszt uczestnictwa: 200 zł (koszt kursu) + 50 zł (koszt wydania licencji sędziego) Pieniądze (łączną kwotę) należy wpłacić na konto Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie ul. Pomorska 2; 30-039 Kraków: 11 1500 1979 1219 7001 9844 0000 (Bank Zachodni WBK S.A.) tytułem: „Kurs sędziego, grudzień 2018, imię i nazwisko uczestnika"

 

Zgłoszenia na kurs: Zgłoszenia na kurs należy dokonać wysyłając maila na adres:

kolegium.sedziow.mzss@gmail.com

W mailu należy umieścić informacje, że jest to zgłoszenie na kurs sędziowski 8–9 grudnia 2018 r. oraz:

Imię i Nazwisko, PESEL, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mail. Do zgłoszenia należy dołączyć skan (zdjęcie) dowodu wpłaty za kurs;

 

W terminie 8 grudnia odbędzie się również kurs doszkalający wymagany w celu podniesienia klasy sędziowskiej lub przedłużenia ważności licencji. 

 

więcej informacji o kursie doszkalającym