Termin przesyłania programów zawodów od 2019 r.

Decyzją zarządu Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 7.11.2018r. wprowadzony zostaje termin w jakim należy przesyłać programy i regulaminy zawodów znajdujących się w kalendarzu MZSS. 

 

Od 1 stycznia 2019 roku, organizator zawodów zobowiązany jest do przesyłania programu i regulaminu zawodów najpóźniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia się zawodów. Przesłanie programu i regulaminu zawodów w późniejszym terminie nie gwarantuje umieszczenia takich informacji na stronie MZSS.