Zgłoszenia zawodów do kalendarza na 2019 rok

Informuję, że Zarząd Małopolskiego  Związku Strzelectwa Sportowego podjął następującą decyzję dot. Kalendarza Zawodów MZSS na rok 2019:

Kluby zainteresowane umieszczeniem swoich zawodów w Kalendarzu MZSS na rok 2019,  zobowiązane są - swoje propozycje przesłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2018 roku, do Sekretarza MZSS, na  adres e-mailowy: bogd21@op.pl Propozycje przesłane po 30.11.2018 r., umieszczane będą w wolnych terminach, pozostałych po umieszczeniu w kalendarzu propozycji dostarczonych w terminie. Pierwszeństwo umieszczania w kalendarzu mają zawody MZSS oraz przyjęte do kalendarza PZSS. Po otrzymaniu propozycji w przypadku dublowania się terminów zawodów, zostaną one równomiernie rozłożone na soboty i  niedzielę pomiędzy poszczególne kluby. Zgłoszenia należy dokonać w załączonej tabelce. Należy także podać dane zawodów zgłoszonych przez klub bezpośrednio do PZSS w celu umieszczenia ich także w Kalendarzu MZSS.

Tabela do zgłaszania zawodów do Kalendarza Zawodów MZSS

Jednocześnie Zarząd przypomina, o obowiązku przesyłaniu do pięciu dni  po zawodach, Rezultatów według wzoru na stronie PZSS z wszystkich, przeprowadzonych zawodów, umieszczonych w Kalendarzu MZSS. Rezultaty należy przesyłać na adres e-mailowy: kolegium.sedziow.mzss@gmail.com w pliku PDF. Niewywiązanie się z tego obowiązku grozi dodatkową opłata na rzecz MZSS, zgodną z Uchwalą Zarządu MZSS, zamieszczoną w aktualnościach 4 maja 2013 roku.  Przypominamy także klubom zrzeszonym w naszym związku, że mają obowiązek dostarczania do MZSS, Rezultatów w wersji papierowej z tych zawodów, które powinny być podpisane przez Sędziego Głównego, Obserwatora i Przewodniczącego Komisji RTS. Sprawy związane z Kalendarzem MZSS można konsultować telefonicznie z Sekretarzem MZSS pod nr tel. 513-036-888, gdzie można uzyskać aktualne informacje dotyczące tej prawy.

Proszę także, zgodnie z wcześniejszymi rozmowami telefonicznymi o przesłanie na adres e-mailowy Kolegium Sędziów MZSS, loga klubowego ( kluby LOK mogą prosić o zamieszczenie godła LOK), opisu swojej działalności i danych kontaktowych w celu uzupełnienia zakładki „Kluby” na stronie MZSS. Dotyczy to klubów, które do tej pory nie dostarczyły powyższych danych.

 

Sekretarz MZSS

Bogusław Kisielnicki