Kurs na sędziego strzelectwa sportowego klasy III & Kurs doszkalający

Kurs na sędziego strzelectwa sportowego klasy III & Kurs doszkalający

Komunikat Kolegium Sędziów MZSS

w sprawie organizacji kursu na sędziego strzelectwa sportowego klasy III

w Krakowie w dniach 16–17 czerwca 2018 roku

 

Kolegium Sędziów MZSS ma przyjemność zaprosić na kurs sędziego strzelectwa sportowego klasy III:

 

Termin i miejsce: 16–17 czerwca 2018 roku (w godzinach od 9:00 do 20:00) TS Wisła, ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków

 

Koszty: 200 zł (koszt kursu) + 50 zł (koszt wydania licencji sędziego);

Pieniądze (łączną kwotę) należy wpłacić na konto
Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie
ul. Pomorska 2; 30-039 Kraków:
11 1500 1979 1219 7001 9844 0000 (Bank Zachodni WBK S.A.)
tytułem: „Kurs sędziego, czerwiec 2018, imię i nazwisko uczestnika"

 

Kurs Doszkalający dla sędziów odbędzie się

16 czerwca 2018 roku (sobota)

Rozpocznie o godzinie 9:00 w klubie sportowym TS Wisła w Krakowie, przy ul. Reymonta 22.
Prosimy o przybycie przed godziną 9:00 w celu weryfikacji danych i podpisania listy obecności.
Szkolenie trwa cały dzień i zakończone jest egzaminem pisemnym (w formie testu).

Cena szkolenia: 100 zł (płatne na konto MZSS z dopiskiem „Szkolenie doskonalące sędziów, czerwiec 2018, imię i nazwisko uczestnika”, oryginał potwierdzenia wpłaty należy przynieść ze sobą na szkolenie).

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są pod adresem: kolegium.sedziow.mzss@gmail.com
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, nr licencji sędziowskiej, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz dołączyć skan dowodu wpłaty.

Termin zgłoszeń mija: 7 czerwca 2018 roku.

Sędziowie, którzy zdecydują się na uczestnictwo w szkoleniu proszeni są o przyniesienie ze sobą Karty Pracy Sędziego Strzelectwa Sportowego w celu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.

Więcej informacji o Kurs doszkalający