Klub

KS ZO LOK

Kontakt:

Krzysztof Kowalski

tel.: 508065869
e-mail: dymiaca_lufa@wp.eu

Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju przy ZO-LOK w Krakowie