Informacje o zawodach

Kalendarz

IV Bojowy Dzień Strzelecki

Data: 02.06.2019

Organizator Del./Obs. Miejsce K P Rz K/M Jun. J.m. Mł. OP.
KS KVG Pasternik