Informacje o zawodach

Kalendarz

I Zawody Klasyfikacyjne

Data: 12.01.2019

Organizator Del./Obs. Miejsce K P Rz K/M Jun. J.m. Mł. OP.
Delfin Sanguszków 32