Klub

KS Kraków Valley Golf

Logo KS Kraków Valley Golf
Kontakt:

tel.: 519 687 322
e-mail: klub@kskvg.pl

Facebook KS KVG

Klub Strzelecki Kraków Valley Golf działa od 18 marca 2005r, jest zarejestrowany w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego oraz posiada licencję klubową. Wszystkich chętnych, zainspirowanych duchem rywalizacji sportowej, zapraszamy do członkostwa w naszym Klubie. Naszym celem jest rozpowszechnianie strzelectwa, jako nietuzinkowej formy sportu, działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej wokół idei sportu, a także podnoszenie umiejętności wszystkich uprawiających tę wymagającą dyscyplinę. Klub realizuje swoje cele poprzez prowadzenie treningów i szkoleń oraz organizację turniejów i zawodów. Spotykamy się co piątek na Strzelnicy kulowej Pasternik w Krakowie, gdzie odbywają się treningi statyczne i dynamiczne na kilku poziomach zaawansowania. Prowadzimy także treningi na Strzelnicy sportowej w Myślenicach. Na obu tych obiektach organizujemy także zawody (wszelkie info na ten temat na www.kskvg.pl).

Klub posiada bogate zaplecze techniczne, umożliwiające czynne uprawianie strzelectwa oraz prowadzenie treningów praktycznie wszystkich konkurencji pistoletowych i karabinowych.

Członkami Klubu mogą zostać zarówno dorośli jak i młodzież w wieku szkolnym (do 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów). Do wstąpienia w nasze szeregi konieczna jest osoba wprowadzająca (będąca członkiem KS KVG). Po weryfikacji wystarczy złożyć wypełnioną deklarację członkowską i opłacić składkę klubową + opłatę za wpisowe.