Komisja ds. inwentaryzacyjnych

Skrzyński Bogdan

Przewodniczący

Sumara Rafał

Członek

Zakrzewski Mateusz

Członek