śp. Adam Matyjewicz 1931-2018

śp. Adam Matyjewicz 1931-2018

W imieniu społeczności strzeleckiej Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy najszczerszego współczucia oraz łączymy się w modlitwie za Jego duszę.

Zarząd Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie

 

Zarząd Wojskowego Klub Sportowego WAWEL w Krakowie

 

 

 

 

Nasz drogi Przyjaciel i Kolega poświęcił swe życie w służbie dla społeczności sportowej i łowieckiej. Długa droga życia zaowocowała wieloma sukcesami; jako trener doskonalił umiejętności pierwszego olimpijczyka z WKS Wawel w strzelectwie (Wiesława Gawlikowskiego). Jeden z głównych inicjatorów budowy kompleksu strzelnic myśliwsko-sportowych (Kraków-Pasternik). Za zasługi dla sportu strzeleckiego i łowiectwa otrzymał liczne odznaki i wyróżnienia resortowe i państwowe. Był bardzo aktywnym członkiem: Zarządu MZSS, Zarządu i sekcji WKS Wawel, Naczelnej i Okręgowej Rady Łowieckiej oraz Przewodniczącym Kapituły Medalu „Za zasługi dla łowiectwa krakowskiego”. Zasłużony sędzia strzelectwa sportowego - specjalność strzelania śrutowe do rzutków, wybitny bronioznawca. Członek Komisji Historycznej Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie.

 

Nasz Przyjaciel Adam swój los, liczne pasje oraz serce związał na całe życie z WKS Wawel w Krakowie.            

                                                          Cześć Jego Pamięci!