Tarnowski Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju organizuje w Tarnowie następujące kursy:

Tarnowski Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju organizuje w Tarnowie następujące kursy:


1) Prowadzący Strzelanie PZSS (pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa).
2) Kurs przygotowawczy dla kandydatów na sędziego strzelectwa sportowego PZSS III klasy.
3) Kurs szkoleniowy dla sędziów PZSS klasy III, kandydatów na podniesienie klasy sędziowskiej do klasy II (drugiej).

Osoby zainteresowane mają możliwość po uzyskaniu zgody Organizatora na udział w części wspólnej zajęć dla połączonych bloków tematycznych oraz zajęć praktycznych (dotyczy kursów równoległych).
Indywidualne sprawy bytowe należy omawiać z Organizatorem (informacja na temat aktualnych możliwości lokalnych w zakresie: cateringu i bazy noclegowej).
Kursy trwają w okresie: 26-27-28 lutego 2021 r. (piątek, sobota, niedziela);
Rozpoczęcie kursów: piątek 26 lutego 2021 roku o godz. 16.00

Miejsce kursów (teoria i praktyka):
Ośrodek Sportów Strzeleckich Ligi Obrony Kraju, ul. Krzyska 17, Tarnów

WYMAGANIA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH KURSACH:

I. KURS: Prowadzącego Strzelanie PZSS w dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba,
Kandydat: osoba spełniająca łącznie następujące warunki (a+b):
a) ukończone 21 lat
b) posiada:
patent strzelecki PZSS
lub
licencję trenera/instruktora PZSS
albo
licencję sędziego strzelectwa sportowego/dynamicznego PZSS

II. KURS: Sędzia III klasy PZSS
Kandydat: osoba spełniająca łącznie następujące warunki (a+b):
a) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat.
b) Korzysta w pełni z praw publicznych

III. KURS: Kurs szkoleniowy na podwyższenie klasy Sędziowskiej z III na II PZSSKandydat: sędzia strzelectwa sportowego klasy III spełniający warunki zawarte w § 12.1. i § 12.2. (pkt. 1-4) Regulaminu Kolegium Sędziów PZSS.
Sędzia podnosi swoją klasę sędziowską do klasy II zgodnie z § 12.2. pkt. 5 Regulaminu KS PZSS.
Koszty kursów dla jednej osoby wynoszą:
• Kurs Prowadzącego Strzelanie - członkowie klubu TKS LOK Tarnów 200 złotych,
a pozostałe osoby 250 złotych
• Kurs Sędziego strzelectwa sportowego PZSS III klasy – 200 złotych
• Podwyższenie klasy Sędziowskiej z III na II PZSS – 200 złotych
Formę i wielkość wpłaty należy przekazać w sposób uzgodniony z Organizatorem.
Koszty manipulacyjne związane z wydaniem właściwych licencji PZSS ponoszone są we własnym zakresie przez zainteresowanych, a po uzgodnieniu z Organizatorem.
Przed przystąpieniem do kursu należy zapoznać się z regulaminem:
• Regulamin uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie PZSS
• Regulamin KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO
• Uczestników kursu prosimy o zabezpieczenia nośnika danych (pendriv’a) o pojemności min.: 8 GB (na materiały szkoleniowe). Każdy z uczestników kursu musi posiadać ze sobą podczas trwania kursów lub szkolenia dowód osobisty.

ZGŁOSZENIA
• na adres tkslok.tarnow@gmail.com lub telefonicznie 604458819
Formularz zgłoszeniowy (potwierdzenie przyjęcia na kurs) po otrzymaniu wstępnego zgłoszenia Kandydata zostanie przesłany celem wypełnienia: elektronicznie (e-mailem) lub tradycyjnie (pocztą).
ZAPRASZAMY !

Pobierz dokument PDF