Zasady zgłaszania

Zasady zgłaszania zawodów klubowych do Kalendarza Zawodów MZSS w roku 2021

 

     Kluby zainteresowane umieszczeniem swoich zawodów w Kalendarzu MZSS na rok 2021,  zobowiązane są - swoje propozycje przesłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2020 roku na  adres e-mailowy: bogd21@op.pl

Propozycje przesłane po 30.11.2020 r., umieszczane będą w wolnych terminach, pozostałych po umieszczeniu w kalendarzu propozycji dostarczonych w terminie.

Terminy zgłaszanych zawodów powinny być uzgodnione, zarezerwowane u operatorów strzelnic, na których zawody będą przeprowadzane.

Pierwszeństwo umieszczania w kalendarzu mają zawody MZSS oraz klubowe przyjęte do kalendarza PZSS. Po otrzymaniu zgłoszeń w przypadku dublowania się terminów zawodów, zostaną one równomiernie rozłożone na soboty i  niedzielę pomiędzy poszczególne kluby. Zgłoszenia należy dokonać w załączonej tabelce.

Należy także podać dane zawodów zgłoszonych przez klub bezpośrednio do PZSS w celu umieszczenia ich także w Kalendarzu MZSS.

Sprawy związane z Kalendarzem MZSS można konsultować telefonicznie z Sekretarzem MZSS pod nr tel. 513-036-888, gdzie można uzyskać aktualne informacje dotyczące tej sprawy.

 

Tabela zgłoszenia