Uchwała nr 7/2020 dot. kampanii Sprawozdawczo-Wyborczej Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie

Uchwała nr 7/2020 dot. kampanii Sprawozdawczo-Wyborczej Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie

Zgodnie z decyzją Zarządu MZSS, przesyłam w załącznikach: Uchwałę nr 7/2020 dot. kampanii Sprawozdawczo-Wyborczej Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie i tabelę z podziałem mandatów dla klubów zrzeszonych w MZSS, wynikającym z założeń przyjętych w powyższej Uchwale.

Przeprowadzenie planowanych działań organizacyjnych, możliwe będzie tylko po odwołaniu pandemii oraz zezwoleniu na grupowanie i przemieszczanie się. W wypadku przedłużającej się pandemii, będą podejmowane decyzje, zmieniające zasady prowadzenia kampanii, o czym będą informowani wszyscy zainteresowani.
Obowiązują nadal decyzje, zawarte w „Informacji o Kampanii Sprawozdawczo-Wyborczej”, przesłanej klubom w dniu 22 marca br., ze zmianą daty w punkcie 4 z: 30 września br. - na   20 październik br.

Pozdrawiam
Bogusław Kisielnicki

 

Uchwała nr 7

Załącznik nr 1 - Podziała mandatów