Informacje o zawodach

Kalendarz

Mistrz.Małop.Okręgow.Izby Inżynierów Budown.

Data: 08.09.2020

Organizator Del./Obs. Miejsce K P Rz K/M Jun. J.m. Mł. OP.
ZO LOK Bochnia