Informacje o zawodach

Kalendarz

II Zawody Klasyfikacyjne

Data: 15.02.2020

Organizator Del./Obs. Miejsce K P Rz K/M Jun. J.m. Mł. OP.
Delfin T-ow Sanguszków 32